Welkom bij Green Meteor

Zonne-energie heeft de toekomst en is nodig om aan de huidige klimaatdoelstellingen te voldoen. De aanleg van zonneparken gaat nu ten koste van de voedselproductie en biodiversiteit, doordat ze op vruchtbare landbouwgrond geplaatst worden.

“De voedselzekerheid komt hiermee in gevaar en is dus niet wenselijk

In December 2018 is het idee redelijk toevallig ontstaan tijdens een gesprek met ’n energie leverancier en een ondernemer die metalen onderdelen voor kassen maakt. We hadden het over zonnevelden en kwamen al pratende op het idee uit.

“Zonnepanelen op stellingen in combinatie met gewas eronder”

(Agri PV, Agrivoltaics, Sun’Agri)